แพ็จเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง ทัวร์ ช้างทัวร์ดอทเน็ต
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูดที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะหมาก ที่พักเกาะกูดแพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก แพ็คเกจทัวร์เกาะกูดดำน้ำ นั่งช้าง พายเรือรูปเกาะช้าง รูปเกาะหมาก รูปเกาะกูดจองที่พักแพ็คเกจทัวร์เช่าเรือ เหมาเรือติดต่อสอบถาม
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา  
Private Speed Boat
รายการ/เช่าเหมา ไม่เกิน
4 ท่าน
ไม่เกิน
10 ท่าน
ไม่เกิน
13 ท่าน
ไม่เกิน
25 ท่าน
ไม่เกิน
30 ท่าน
เกาะรัง เกาะยักย์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง เกาะหวาย 8,500 10,000 12,000 22,000 25,000
เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคุ้ม 7,000 9,000 10,000 18,000 22,000
เกาะขาม เกาะหมาก 8,500 10,000 12,000 22,000 25,000
เกาะกูด เกาะหมาก เกาะขาม เกาะหวาย 12,000 14,000 16,000 25,000 28,000
รอบเกาะช้าง 8,500 10,000 12,000 22,000 25,000
เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะช้างดูลิง 8,500 10,000 12,000 22,000 25,000
หมายเหตุ :
ราคาเช่าเหมาเรือทริปดำน้ำรวมรถรับส่งอาหารเที่ยงผลไม้น้ำดื่ม และอุปกรณ์ดำน้ำ

 

รายการ/เช่าเหมา ไม่เกิน
4 ท่าน
ไม่เกิน
10 ท่าน
ไม่เกิน
13 ท่าน
ไม่เกิน
25 ท่าน
ไม่เกิน
30 ท่าน
เกาะหยวก 3,500 4,500 5,000 8,000 9,000
เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะปลี เกาะร่ม 4,000 5,000 5,500 8,500 9,500
เกาะช้าง-ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ 8,000 10,000 11,000 14,000 15,000
หมายเหตุ :
ราคาเช่าเหมาเรือทริปดำน้ำรวมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ ไม่รวมอาหารเที่ยง
(รอบ เช้า 9.00-12.00 น. , รอบบ่าย 13.00-16.00 น.)

 

 เพิ่มเพื่อน

       
             

ช้างทัวร์ดอทเน็ต 16/13 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
changtour.net : Mobile : 086-5351515 Fax. 039-611556 E-mail : changtour.net@gmail.com
Copyright 2017 Changtour.net. All rights reserved.