ช้างทัวร์.เน็ต : เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูดที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะหมาก ที่พักเกาะกูดแพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก แพ็คเกจทัวร์เกาะกูดดำน้ำ นั่งช้าง พายเรือรูปเกาะช้าง รูปเกาะหมาก รูปเกาะกูดจองที่พักแพ็คเกจทัวร์เช่าเรือ เหมาเรือติดต่อสอบถาม
  
 
วิธีการจองห้องพักและแพ็คเกจ
หลังจากที่ท่านแจ้งวัน/เดือน/ปี และชื่อโรงแรม/แพ็คเกจ ส่งมายังเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันห้องพัก
ให้แก่ท่านและหลังจากที่ท่านชำระเงินจองค่าห้องพัก/แพ็คเกจเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ changtour.net@gmail.com หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการออกเอกสารให้ท่านท่านจะต้องนำเอกสารดังกล่าว
ไปใช้ในการเช็คอินเข้าห้องพักโรงแรม/กิจกรรม/แพ็คเกจที่ท่านจอง


การชำระเงิน

 • การชำระเงินจะกระทำก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันการจองให้แก่ท่านแล้ว
 • การชำระเงินค่าห้องพัก แพ็คเกจและกิจกรรมต่างๆ ชำระครบเต็มจำนวนล่วงหน้าเสมอ (100%)
  โดยแบ่งการชำระเป็น 2 ครั้ง คือ
  - ชำระ 50 % ภายในวันที่ได้รับการคอนเฟิร์มห้องพัก
  - ชำระอีก 50 % (ให้ครบ100%) ก่อนการเดินทาง 10 วัน

 • กรณีแจ้งยกเลิกการสำรองห้องพักก่อนการเข้าพักน้อยกว่า 14 วัน คิดค่าบริการ 1 คืนของ ราคาห้องพัก/ห้อง/คืน
 • กรณีแจ้งยกเลิกการสำรองห้องพักในช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดค่าบริการเต็มจำนวนตามที่ได้มีการสำรองห้องไว้
 • หากไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักได้ที่.....

16/13 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
โทรศัพท์             :  086 - 5351515
แฟกซ์                 :  039-611556
อีเมล์                   :  changtour.net@gmail.com
ID Line               : @changtour.net

เพิ่มเพื่อน ใบอนุญาตการท่องเที่ยว เลขที่ 12/01417

                                       

 

 

 

 

 

 

 

ช้างทัวร์ดอทเน็ต 16/13 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
changtour.net : Mobile : 086-5351515 Fax. 039-611556 E-mail : changtour.net@gmail.com
Copyright 2017 Changtour.net. All rights reserved.