เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ช้างทัวร์ดอทเน็ต
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูดที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะหมาก ที่พักเกาะกูดแพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก แพ็คเกจทัวร์เกาะกูดดำน้ำ นั่งช้าง พายเรือรูปเกาะช้าง รูปเกาะหมาก รูปเกาะกูดจองที่พักแพ็คเกจทัวร์เช่าเรือ เหมาเรือติดต่อสอบถาม
ที่พักเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
กิจกรรมเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
แผนที่เกาะช้าง
 


ช้างทัวร์ดอทเน็ต    บริการนำเที่ยวเกาะช้าง  และหมู่เกาะรัง  จัดแพ็คเกจ  จองที่พัก  รีสอร์ท  โฮมสเตย์  ดำน้ำ  ตกหมึก
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
เกาะช้าง

    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย ในท้องทะเลอ่าวไทย โดยวางตัวเรียงรายเป็นรูปยาวรีคู่ขนานไปกับชายฝั่งทะเลจังหวัดตราดโดยเริ่มต้น ที่เกาะช้างน้อย  เกาะช้าง  เกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะไม้ซี้ และหมู่เกาะรัง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 45 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่มากถึง 52 เกาะเรียงราย ตั้งแต่ เขต อำเภอแหลมงอบ อำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญ่  เกาะที่สำคัญที่สุด  คือ เกาะช้าง โดยเป็นพื้นน้ำประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  70 % ของพื้นที่
    เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แหลมงอบ จ.ตราดห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร  ยาวจากเหนือลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ  30 กิโลเมตร กว้างประมาณ14 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆ ที่ยังคงสภาพความสายงาม ตามธรรมชาติ  ได้แก่  เกาะคลุ้ม  เกาะเหลายาใน   เกาะง่าม  เกาะไม้ซี้ไหญ่ เกาะหวาย  เกาะรัง  ฯลฯ  ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของเกาะบริเวณ อ่าวคลองสน นอกจากนี้ยังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อีก 3 จุด ซึ่งล้วนอยู่บนเกาะช้าง คือ  บริเวณทางเข้าน้ำตกคลองพลู   ทางเข้าน้ำตกธารมะยม   และบริเวณ บ้านสลักเพชร

ในอดีต
      เกาะช้าง เดิมเป็นที่ไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยหากมีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุม เป็นแหล่งเสบียงอาหาร และน้ำจืด โดยเฉพาะบริเวณอ่าวสลักเพชร หรืออ่าวสลัด เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่โจรสลัด ชาวจีนไหหลำ และญวน
      ปัจจุบันบนเกาะช้างมีประชาชนอาศัยอยู่ 9 หมู่บ้าน 2 ตำบล
      - ตำบลเกาะช้าง มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านคลองนนทรี   หมู่ 2 บ้านด่าน ใหม่หมู่ 3 บ้านคลองสน หมู่ 4 บ้านคลองพรัาว
     - ตำบลเกาะช้างใต้ 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางเบ้า    หมู่ 2 บ้านสลักเพชร หมู่ 3 บ้านเจ๊กแบ๊ หมู่ 4 บ้านสลักคอก หมู่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ

  เกาะช้าง   สลักเพชร เกาะช้าง  


ลักษณะภูมิประเทศ
      เป็นภูเขาเกือบตลอดทั้งเกาะ เช่น เขาล้าน เขาจอมปราสาท  เขาคลอง มะยม เขาสลักเพชร  ยอดเขาใหญ่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดความสูง 744  เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  โครงสร้างทางธรณีส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นหินอัคนี ในยุคไทรแอสซิกมีช่วงอายุ 230-195 ล้านปีมาแล้ว แม่น้ำลำธารในเกาะช้าง เป็นคลองสายสั้นๆที่น้ำทะเลเข้าถึง  ต้นคลองเป็นห้วยน้ำจืดไหลมาจากน้ำตก ซึ่งมีสภาพเป็นหุบเขา   หลังอ่าวต่างๆ   ไหลแทรกไปตามบริเวณป่าชายเลน แล้วไหลลงสู่ทะเลรอบๆเกาะ   คลองที่สำคัญ  ได้แก่   คลองสนคลองมะยม คลองพร้าว  คลองค้างคาว  คลองบางเบ้า คลองนนทรี  เป็นต้น  ลำน้ำเหล่านี้ ยังก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกธารมะยม น้ำตกคลองพลู น้ำตกคลองนนทรี น้ำตกคีรีเพชร และน้ำตกคลองหนึ่ง
      หมู่เกาะช้าง  อยู่ห่างไกลจากปากแม่น้ำขนาดใหญ่ ที่จะทำให้เกิดการ ทับถมของตะกอนโคลนเลน    จึงทำให้หมู่เกาะเหล่านี้เต็มไปด้วยหาดทราย ที่ขาวสะอาดน้ำทะเลใสสวย และอุดมสมบูรณ์ด้วยสรรพชีวิตใต้ท้องทะเล โดย เฉพาะสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังเช่นปะการังก้อน ปะการังเขากวาง ปะการังพุ่ม ปะการังแผ่น หอยมือเสือ ดอกไม้ทะเล ปลายสวยงามในแนวปะการัง ดาวทะเล กัลปังหา สาหร่าย พบได้ในบริเวณเกาะช้างน้อยทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะช้าง เกาะหยวก  เกาะมันนอก  เกาะคลุ้ม  เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะรังเกาะกระ และบริเวณเรือรบหลวงชลบุรี  เรือรบหลวงสงขลา ที่จมอยู่ใกล้บริเวณอ่าวสลักเพชร
      เนื่องจากเกาะช้างมีทะเลล้อมรอบทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณเกาะช้าง เหมาะแก่การพักผ่อน คือไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป สำหรับอิทธิพลจาก มรสุมนั้น   เกาะช้างได้รับอิทธิพลทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทาง ด้วยเรือ คือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือน   พฤษภาคม ตุลาคม ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมจะมีคลื่นลมแรง  ไม่เหมาะสม ที่จะเดินทางด้วยเรือเล็ก ประมาณเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม  เป็นช่วงที่ มีคลื่นลมน้อยที่สุดฉะนั้นการเดินทางไปเกาะช้างหรือหมู่เกาะต่างๆจึงสะดวก ในเวลาดังกล่าว

ช้างทัวร์ดอทเน็ต 16/13 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
changtour.net : Mobile : 086-5351515 Fax. 039-611556 E-mail : changtour.net@gmail.com
Copyright 2017 Changtour.net. All rights reserved.