ทัวร์เกาะช้าง เกาะช้าง 3 วัน 2 คึน รถตุ้เกาะช้าง
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูดที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะหมาก ที่พักเกาะกูดแพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก แพ็คเกจทัวร์เกาะกูดดำน้ำ นั่งช้าง พายเรือรูปเกาะช้าง รูปเกาะหมาก รูปเกาะกูดจองที่พักแพ็คเกจทัวร์เช่าเรือ เหมาเรือติดต่อสอบถาม
 
ทัวร์เกาะช้าง
2 วัน 1 คืน ...1,700 บาท
3 วัน 2 คืน...2,300 บาท
 
เกาะช้าง...ดำน้ำ
เรือไม้ 5 เกาะ : 650
เรือเร็ว 4 เกาะ : 800
เรือเร็ว 4 เกาะ : 900
เรือเร็ว 5 เกาะ : 1,000
เรือเร็ว 5 เกาะ : 1,200
 
เกาะกูด...ดำน้ำ
เรือเร็ว 3 เกาะ : 940
 
โฮมสเตย์บีช เกาะช้าง
2 วัน 1 คืน 1,640
3 วัน 2 คืน 2,840
 
ป้าเปิ้ล โฮมสเตย์
2 วัน 1 คืน 1,700
3 วัน 2 คืน 2,700
 
ทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
ปีเตอร์แพน รีสอร์ท
กัปตัน ฮุก รีสอร์ท
อ่าวน้อย รีสอร์ท
เกาะกูด เนอเวอร์แลนด์ บีช
ทัวร์เกาะหลายา
เหลายา รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน
เหลายา รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน
 
ที่พักเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
กิจกรรมเกาช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
 
แผนที่เกาะช้าง
แผนที่เกาะหมาก
แผนที่เกาะกูด
 

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
 
โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง
เกาช้างรถตู้ VIP 3 วัน 2 คืน
 

วันแรก

06.00 น.     พบกันที่ ปั๊ม ปตท.ตรงข้าม ม.หอการค้า ถนนวิภาวดี - รังสิต
06.30 น.     ล้อหมุนออกเดินทาง รับอาหารว่างบนรถ
08.30 น.     แวะทานอาหารเช้า(1) ณ อ.แกลง จ.ระยอง
11.00 น.     ลงเรือเฟอร์รี่
11.30 น.     สวัสดีเกาะช้าง
12.00 น.     เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ รับประทานอาหารเที่ยง (2)
14.00 น.     ขึ้นพาหนะคู่ใจย่อยอาหารเที่ยงด้วยกิจกรรม เดินเท้าเข้าน้ำตก
                  คลองพลู (น้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของเกาะช้าง)
                  สนุกสนานกับการเล่นน้ำตก ยามบ่าย
17.00 น.     นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว หาดไก่แบ้ ชมพระอาทิตย์ลาลับ
                  จากขอบฟ้าสู่ท้องทะเล
18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมทะเลหาดทรายขาว(3)
                  เดินเที่ยวชมเกาะช้างยามค่ำคืน ณ หาดทรายขาว
21.00 น.     เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

07.00 น.     ตื่นเช้าก่อนใครรับอากาศบริสุทธิ์
                  รับประทานอาหารเช้า (4)
08.30 น.     เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เป็นชุดพร้อมลุย+ ครีมกันแดด
                  ขึ้นพาหนะคู่ใจเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านบางเบ้า 
                  ลงเรือล่องทะเลสู่หมู่เกาะรังแหล่งปะการังที่สวยงามและ
                  สมบูรณ์ที่สุดแห่งท้องทะเลตราดพร้อมฝูงปลาน้อยใหญ่
                  ที่คอยต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น
12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์พร้อมผลไม้และน้ำดื่มบนเรือ (5)
                  เต็มอิ่มกับกิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเลตลอด 1 วัน 5 เกาะ
17.00 น.     เดินทางกลับถึงที่พัก
18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น(6)
                  ย่อยอาหารด้วยกิจกรรมนั่งเรือชมหิงห้อย
21.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

07.00 น.     ตื่นเช้าก่อนใครรับอากาศบริสุทธิ์ เก็บภาพประทับใจยามเช้า                   รับประทานอาหารเช้า (7)
                  เก็บภาพประทับใจ
09.00 น.     เก็บสัมภาระขึ้นพาหนะคู่ใจมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเฟอร์รี่
11.00 น.    บ๊าย บาย เกาะช้าง
12.00 น.    นำท่านสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
                 ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ภายใต้อนุสาวรีย์
                 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ออกแบบคล้ายเรือรบ
                 เพื่อให้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ของกรมกลวงชุมพรเขต
                 อุดมศักดิ์กับประวัติศาสตร์การสู้รบของกองทัพเรือไทย
                 กับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส โดยจำลองภาพ
                 เหตุการณ์ของวันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ. 2484
                 ซึ่งกองกำลังของฝรั่งเศสในอินโดจีนได้ส่งกำลังทางเรือ
                 เข้ามาทางหัวเมืองชายทะเลตะวันออกของไทย พร้อมเครื่องบินลาด
                  ตระเวรทางอากาศ กองทัพเรือได้จัดกำลังทางเรือปกป้องน่านน้ำไทย
                 และได้ปะทะกันอย่างองอาจกล้าหาญ
12.30 น.     รับประทานอาหารเที่ยง(8) และซื้อของฝาก 
18.00 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ/ท่าน(บาท)

รีสอร์ท ที่พัก
    ราคาแพ็คเกจ/ท่าน    
Chai Chet Resort/Standard
Klong Prao Resort/Standard 5,900

 

         ประกอบด้วย :

 • ห้องพักไชยเชษฐ์ รีสอร์ท/คลองพร้าว รีสอร์ท2 คืน
 • อาหาร 8 มื้อ + 1 อาหารว่าง
 • เรือนำเที่ยวดำน้ำ + อุปกรณ์ดำน้ำ (ดำน้ำหมู่เกาะรัง 5 เกาะ)
 • ค่าเข้าน้ำตก
 • รถตู้ VIP เดินทางจากกรุงเทพฯ
 • ค่าเรือเฟอร์รี่ (ไป - กลับ)
 • ไกด์/สตาฟ ดูแลตลอดการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,
  ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

         อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและมินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

         หมายเหตุ :

 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ 
  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 • แพ็คเกจสำหรับกรุ๊ป 9 ท่าน

บรรยากาศภายในรีสอร์ท

โปรแกรมทัว์กรุงเทพฯ-เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ-กาะช้าง 3 วัน 2 คืน

 

 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง 1
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง 2

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง 3

ตกหมึกเกาะช้าง นั่งช้างเกาะช้าง ดำน้ำเกาะช้าง  
       
โรงแรม คุ๊กกี้ : วีเจ โฮเทล แอนด์ เฮลท์ สปา: วีเจ เรสซิเดนซ์เกาะช้างพรีวิเลจ : ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท : คลองพร้าวรีสอร์ท : เคซี แกรนด์ รีสอร์ท:รามายานา รีสอร์ท เกาะช้าง: เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา :ไอยารา รีสอร์ท : เมจิค รีสอร์ท:ไก่แบ้ ฮัท: แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท :บ้านเกาะหมาก : เกาะกูดปีเตอร์แพน รีสอร์ท : เกาะกูดกัปตัน ฮุก รีสอร์ท : อ่าวน้อยรีสอร์ท เกาะกูด :โฮมสเตย์ บีช : สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์ : เกาะเหลายา รีสอร์ท: เกาะกระดาด รีสอร์ท : ที่พักเกาะช้าง : ที่พักเกาะกูด : ที่พักเกาะหมาก : แพ็คเกจเกาะช้าง : แพ็คเกจเกาะกูด : แพ็คเกจเกาะหมาก :ดำน้ำเกาะช้าง  

ช้างทัวร์ดอทเน็ต 16/13 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
changtour.net : Mobile : 086-5351515 Fax. 039-611556 E-mail : changtour.net@gmail.com
Copyright 2017 Changtour.net. All rights reserved.