Green Season Promotion 2019

เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง

ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวรเ์เกาะช้าง

ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,100

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท แพ็คเกจเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,450

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์ เที่ยวเกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง ทริปเกาะช้าง เกาะช้าง 2 วั น1 คืน เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,590

คลองพร้าว รีสอร์ท

คลองพร้าว รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,650

แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท

แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,150

เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง ทริปเกาะช้าง

ไอยรา รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,250

รามายานา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง

รามายานา รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,750

คุกกี้ โฮเทล เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

คุกกี้ โฮเทล

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,300

เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง

เอวา เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,950

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

3,250

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,950

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,900

ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวรเ์เกาะช้าง

ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,600

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท แพ็คเกจเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,750

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์ เที่ยวเกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง ทริปเกาะช้าง เกาะช้าง 2 วั น1 คืน เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,650

คลองพร้าว รีสอร์ท

คลองพร้าว รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,850

แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท

แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,600

เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง ทริปเกาะช้าง

ไอยรา รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,650

รามายานา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง

รามายานา รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,875

คุกกี้ โฮเทล เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

คุกกี้ โฮเทล

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,690

เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง

เอวา เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

2,050

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

2,150

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,990

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

2,150

ทัวร์ดำน้ำเกาะช้าง เรือไม้ 5 เกาะ

บริการพร้อมรถรับส่ง อาหารเที่ยง อาหารว่าง อุปกรณ์ดำน้ำ เรือคายัค  และเรือยาง

ท่านละ 675 บาท

ดำน้ำเกาะช้าง
ดำน้ำเกาะช้าง
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวรเ์เกาะช้าง

ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,100

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท แพ็คเกจเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,450

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์ เที่ยวเกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง ทริปเกาะช้าง เกาะช้าง 2 วั น1 คืน เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,590

คลองพร้าว รีสอร์ท

คลองพร้าว รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,650

แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท

แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,150

เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง ทริปเกาะช้าง

ไอยรา รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,250

รามายานา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง

รามายานา รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,750

คุกกี้ โฮเทล เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

คุกกี้ โฮเทล

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,300

เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง

เอวา เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,950

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

3,250

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,950

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

2,900

เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวรเ์เกาะช้าง

ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,600

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท แพ็คเกจเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,750

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์ เที่ยวเกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง ทริปเกาะช้าง เกาะช้าง 2 วั น1 คืน เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,650

คลองพร้าว รีสอร์ท

คลองพร้าว รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,850

แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท

แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,600

เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง ทริปเกาะช้าง

ไอยรา รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,650

รามายานา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง

รามายานา รีสอร์ท

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,875

คุกกี้ โฮเทล เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

คุกกี้ โฮเทล

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,690

เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง

เอวา เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

2,050

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

2,150

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

1,990

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

2,150

ดำน้ำเรือไม้

ทัวร์ดำน้ำเกาะช้าง เรือไม้ 5 เกาะ

บริการพร้อมรถรับส่ง อาหารเที่ยง อาหารว่าง อุปกรณ์ดำน้ำ เรือคายัค  และเรือยาง

ท่านละ 675 บาท

ดำน้ำเกาะช้าง
ดำน้ำเกาะช้าง

เกาะเหลายา

” เพชรเม็ดงาม แห่งทะเลตะวันออก”

เกาะเหลายา เหลายา โคโค่ไอร์แลนด์

เกาะเหลายา เหลายา โคโค่ไอร์แลนด์ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง ใกล้อ่าวสลักเพชร ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน  เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก เกาะเหลายาเป็นเกาะที่มีหาดทรายยาว ขาวละเอียด น้ำทะเลใส และแนวปะการังที่สวยงาม ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว และต้นไม้น้อยใหญ่ จึงนับได้ว่าเกาะเหลายาเป็นเกาะที่เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำทะเล เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศเงียบสงบและเป็นส่วนตัว เนื่องจากบนเกาะเหลายามีรีสอร์ทเพียงแห่งเดียว คือ ” เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์” นอกจากนี้ บนเกาะเหลายา ยังสามารถจัดกิจกรรมสันทนาการ  เล่นกีฬาชายหาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะได้เป็นอย่างดี  เพราะมีชายหาดกว้าง ร่มรื่น และเป็นธรรมชาติมากๆ

เหลายา โคโค่ไอร์แลนด์ แพ็คเกจเกาะเหลายา เที่ยวเกาะเหลายา ที่พักเกาะเหลายา
เกาะเหลายา เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เที่ยวเกาะเหลายา แพ็คเกจเกาะเหลายา ทัวร์เกาะเหลายา
เหลายา โคโค่ไอร์แลนด์ แพ็คเกจเกาะเหลายา เที่ยวเกาะเหลายา ที่พักเกาะเหลายา
เกาะเหลายา เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เที่ยวเกาะเหลายา แพ็คเกจเกาะเหลายา ทัวร์เกาะเหลายา
เหลายา โคโค่ไอร์แลนด์ แพ็คเกจเกาะเหลายา เที่ยวเกาะเหลายา ที่พักเกาะเหลายา
เกาะเหลายา เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เที่ยวเกาะเหลายา แพ็คเกจเกาะเหลายา ทัวร์เกาะเหลายา
เกาะเหลายา เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เที่ยวเกาะเหลายา แพ็คเกจเกาะเหลายา ทัวร์เกาะเหลายา
เกาะเหลายา เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เที่ยวเกาะเหลายา แพ็คเกจเกาะเหลายา ทัวร์เกาะเหลายา

เหลายา โคโค่

เกาะเหลายา 2 วัน 1 คืน

3,500

เหลายา โคโค่

เกาะเหลายา 3 วัน 2 คืน

6,000

เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์

เนื่องจากเกาะเหลายา เป็นเกาะส่วนตัว ไม่มีเรือโดยสารเข้าเกาะ จึงเข้าพักได้เมื่อซื้อแพ็คเกจท่านั้น แพ็คเกจรวมเรือเข้าเกาะ ห้องพัก อาหาร และกิจกรรมดำน้ำ

กรุ๊ปไม่เกิน 20 ท่าน

มาจอยวันที่มีกรุ๊ปเดินทาง

กรุ๊ป 20 ท่าน ขึ้นไป

เข้าพักได้
ทุกวัน กำหนดวันเดินทางได้เอง

กิจกรรมยอดนิยม

ทัวร์ดำน้ำเรือไม้เต็มวัน 5 เกาะ 9.00- 16.30 น. 675 บาท

ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะรัง 5 เกาะ โดยเรือไม้ลำใหญ่ เรือออกจากเกาะช้างทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.  บริการพร้อมรถรับส่ง ตั้งแต่หาดทรายขาวถึงบางเบ้า อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ ผลไม้ น้ำดื่ม อาหารว่าง เรือคายัค เรือยาง อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากแว่น ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ) ท้ายเรือมีน้ำจืดให้ล้างน้ำ และบนเรือมีห้องน้ำเล็กๆไว้บริการ  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ดำน้ำเรือเร็ว 5 เกาะ 10.00-15.30 น. 1,000 บาท

ทัวร์ดำน้ำ หมู่เกาะรัง เรือเร็ว ออกจากหมู่บ้านประมงบางเบ้า เกาะช้าง  บริการรวมรถรับส่ง อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ) คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ดำน้ำเรือเร็ว 3 เกาะ 10.00-14.00 น. 940 บาท (เกาะกูด)

ทัวร์ดำน้ำ เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่ โดยเรือเร็ว ออกจากเกาะกูด ไปดำน้ำหมู่เกาะรัง  รับส่ง จากรีสอร์ทต่างๆในเกาะกูด บริการรวมอาหารเที่ยงแบบปิคนิค น้ำดื่ม  อุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ) และค่าเข้าอุทยานสำหรับคนไทยแล้ว คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ดำน้ำเรือเร็ว 5 เกาะ 9.00-16.00 น. 1,000 บาท

กิจกรรมดำน้ำเรือเร็ว หมู่เกาะรัง และเกาะวาย ออกจากหาดไก่แบ้  เกาะช้าง  บริการรวมรถรับส่ง อาหารเที่ยงผลไม้ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ) คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะนำ น่าสนใจ ในเกาะช้าง

SUP Station Kohchang 1 ชม. 500 บาท

SUP : STAND UP PADDLE BOARD
กิจกรรมพายบอร์ด ชมธรรมชาติ ภายในอ่าวคลองพร้าว  และพายชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น
1 ชม. 500 บาท
2 ชม. 800 บาท

นั่งช้าง 2 ชม. 1,300 บาท

กิจกรรมนั่งช้าง ดูโชว์การแสดงช้างแสนรู้ และเล่นน้ำกับช้าง รวมรถรับส่ง สามารถเลือกเวลาร่วมกิจกรรมได้ 8.00- 16.00 น.
ดำน้ำเกาะช้าง ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง
ดำน้ำเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ทริปดำน้ำเกาะช้าง ทัวร์ดำน้ำเกาะช้าง
SUP - Stand Up Paddle

แพ็คเกจแนะนำ 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจราคาพิเศษ รีสอร์ท 4 ดาว รวมห้องพัก 2 คืน ดำน้ำ 1 วัน 5 เกาะ และอาหาร

เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง เกาะช้างดำน้ำ ดำน้ำหมู่เกาะรัง
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง เกาะช้างดำน้ำ ดำน้ำหมู่เกาะรัง
ดำน้ำเกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง เกาะช้างดำน้ำ ดำน้ำหมู่เกาะรัง
ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

มารู้จักอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ซึ่งมีจุดดำน้ำชมปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของทะเลตราด คือ หมู่เกาะรัง  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนี้ด้วย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย ในท้องทะเลอ่าวไทย โดยวางตัวเรียงรายเป็นรูปยาวรีคู่ขนานไปกับชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยเริ่มต้น ที่เกาะช้างน้อย เกาะช้าง เกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะไม้ซี้ และหมู่เกาะรัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 45 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร หมู่เกาะรัง เป็นจุดดำน้ำดูปะการังที่สวยงามที่สุดในทะเลตราด  ตัวเกาะรังเองเป็นจุดที่มีหาดทรายสวย ขาวสะอาด  น้ำใสราวกระจก มีเกาะต่างๆใกล้เกาะรังเป็นจุดดำน้ำ เช่น เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง และเกาะสองพี่น้อง

แนะนำทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง

เรือไม้ลำใหญ่ 5 เกาะ 675 บาท

เรือออกจากเกาะช้าง ดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง เกาะรัง และหาดอุทยานฯ 9.00-16.30 น.

เรือไม้ 4 เกาะ + ตกปลา 700 บาท

เรือออกจากเกาะช้าง ดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง เกาะรัง และตกปลาเกาะคุ้ม  9.30-17.00 น.

เรือเร็ว 3 เกาะ 940 บาท

เรือออกจากเกาะกูด ดำน้ำ เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ และเกาะรัง 10.00-14.00 น.

เรือเร็ว 4 เกาะ 900 บาท

เรือออกจากเกาะช้าง ดำน้ำ เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง และเกาะสองพี่น้อง 10.00-15.30 น.

เรือเร็ว 5 เกาะ 1,000 บาท

เรือออกจากเกาะช้าง ดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง  หาดศาลเจ้าเกาะรัง และ หาดอุทยานฯ 10.00-15.30 น.

เรือเร็ว 5 เกาะ 1,000 บาท

เรือออกจากเกาะช้าง ด้ำเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง เกาะรัง และเกาะสองพี่น้อง  9.00-16.00 น.

เกาะน่าไป ในทะเลตราด

“เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา” ตราดมีเกาะต่างๆมากถึง 52 เกาะ แต่ละเกาะก็มีความสวยงามและน่าสนใจแต่ต่างกันไป  มารู้จักเกาะต่างก่อนไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะ

เกาะช้าง

เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมุ่เกาะช้าง ด้านตะวันตก มีหาดทรายที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากมายเช่น หาดทรายขาว หาดความพร้าว หาดไก่แบ้  มีน้ำตกและจุดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น้ำตกคลองพลู จุดชมวิวไก่แบ้ จุดชมวิวหาดทรายขาว พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง  ปางช้างต่างๆ การเดินทางเพียง 30 นาทีจากฝั่งหลังจากลงเรือก็จะถึงเกาะช้าง  สามารถนำรถยนต์ลงเรือมาด้วยได้ เรือเฟอร์รี่ วิ่งตลอดทั้งวัน เกาะช้างจึงเป็นเกาะที่เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเกาะอื่น มีร้านค้า ร้านสะดวกซื้อมากมายบนเกาะ เช่น 7-11  , โลตัส เอ็กเพรส  ,บิ๊กซี มาร์เก็ต , แม็คโคร ฟู้ด เซอร์วิส เกาะช้าง จึงเป็นเกาะที่เหมาะสำหรับท่านที่ ชอบความเป็นธรรมชาติของป่าเขา น้ำตก ทะเล ชายหาด และชอบความสะดวกสบายไปในคราวเดียวกัน  และสามารถเที่ยวได้ตลอดปี

เกาะหมาก

เกาะหมาก เป็นเกาะที่มีความเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส และเป็นเกาะหนึ่งในเส้นทางการเสด็จ ประพาส ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 โดยที่ พระองค์ท่านเคยเสด็จถึง 2 ครั้ง เกาะหมากมีพื้น ที่ทั้งหมด 9,500 ไร่ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ 500ไร่ ที่เหลือประมาณ 9,000 ไร่เป็นสวนยางพาราและมะพร้าวเกือบทั้งหมด ซึ่งมีการบุกเบิกมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2447 ผู้ครอบครอง ที่ดินส่วนใหญ่เป็น ญาติพี่น้องกัน ประกอบด้วย 5 ตระกูลใหญ่ คือ ตะเวทีกุล, วงษ์ศิริ , สุทธิธนกูล , จันทสูตร , และสุขสถิตย์ ทั้ง 5 ตระกูลนี้ต่างรักใคร่ กลมเกลียวกันมาหลาย ชั่วอายุคนจวบจนปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เกาะหมากเป็นเกาะที่มี แต่ความสงบสุข ปลอดภัย และถ้าสังเกตจะเห็นว่า ชื่อถนนทุกเส้นบนเกาะหมาก เป็นนามสกุลของบรรพบุรุษในแต่ละตระกูลยึดเป็นอนุสรณ์เพื่อ อนุชนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงบรรพชน”เกาะหมาก”

เกาะเหลายา

เกาะเหลายา “เพชรเม็ดงาม แห่งทะเลตะวันออก” อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง ใกล้อ่าวสลักเพชร ประกอบด้วยเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก เป็นเกาะที่มีหาดทรายยาว น้ำทะเลใส และแนวปะการังที่สวยงาม ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว และต้นไม้น้อยใหญ่ จึงนับได้ว่าเกาะเหลายาเป็นเกาะที่เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำทะเล เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศเงียบสงบและเป็นส่วนตัว เนื่องจากบนเกาะเหลายามีรีสอร์ทเพียงแห่งเดียว คือ “เหลายา โคโค่ ไอแลนด์” การเดินทางมาพักผ่อนที่เกาะเหลายา จะต้องเดินทางมาเป็นแบบแพ็คเกจ เท่านั้นนะคะ เนื่องจากเป็นเกาะส่วนตัว ไม่มีเรือโดยสารวิ่งเข้ามาที่เกาะค่ะ

เกาะกูด

เกาะกูด เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลตราด และมีความใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะช้าง ในจังหวัดตราด หรือเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ สภาพทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบสันเขา ทำให้เกาะกูดมีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกคลองเจ้า น้ำตกคลองยายกี๋ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว หาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใสสีมรกต จนได้รับการขนานนามว่า “อันดามันแห่งทะเลตะวันออก” เรียกว่าครบทั้ง หาดทราย น้ำทะเลเล ภูเขา น้ำตก และป่าชายเลน เหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติและเงียบสงบมากๆ

ไปดำน้ำหมู่เกาะรังกัน

บรรยากาศใต้ท้องทะเลตราด ปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่ คอยต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น

ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง

เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะมะปริง

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง

แพ็คเกจรวมห้องพัก 2 คืน ดำน้ำ 1 วัน 5 เกาะ อาหาร 4 มื้อ ท่านละ 2,990 บาท

แนะนำที่พักน่าสนใจ

CHANGTOUR . NET

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

086-5351515 , 094-6952259

changtour.net@gmail.com

16/13 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

Monday - Sunday: 09.00 - 20.00