จองกิจกรรมดำน้ำเกาะกูด (เรือออกจากเกาะกูด ดำน้ำหมู่เกาะรัง)

* ผู้ใหญ่ และเด็ก(อายุ)