ดำน้ำเกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา (เรือเร็วครึ่งวัน)

เรือเร็วออกจากอ่าวบางเบ้า เกาะช้าง ไปดำน้ำเกาะคลุ้ม  เกาะหวาย เกาะเหลายา
รอบเช้า 9.00 – 12.30 น.
รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

รอบเช้า 9.00 - 12.30 น.

เวลารับ

8.00 น.          เริ่มรับที่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว

8.15 น.         รับบริเวณไชยเชษฐ์

8.20 น.          รับบริเวณหาดคลองพร้าว

8.30 น.          รับบริเวณหาดไก่แบ้

8.40 น.          รับบริเวณหาดใบลาน

8.45 น.          รับบริเวณอ่าวบางเบ้า

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

เวลารับ

12.00 น.          เริ่มรับที่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว

12.15 น.         รับบริเวณไชยเชษฐ์

12.20 น.          รับบริเวณหาดคลองพร้าว

12.30 น.          รับบริเวณหาดไก่แบ้

12.40 น.          รับบริเวณหาดใบลาน

12.45 น.          รับบริเวณอ่าวบางเบ้า

จุดดำน้ำ

จุดที่ 1          เกาะคลุ้ม

จุดที่ 2          เกาะหวาย

จุดที่ 3          เกาะเหลายา

อัตราค่าบริการ

ดำน้ำเกาะหวาย  เกาะเหลายา  เกาะคลุ้ม

ผู้ใหญ่

800 ท่านละ

เด็ก 4 - 9 ขวบ

400 ท่านละ

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำเกาะคลุ้ม  เกาะหวาย เกาะเหลายา
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บางเบ้า)
  • อาหารเที่ยง (เฉพาะรอบเช้า)
  • อาหารว่าง (เฉพาะรอบบ่าย)
  • ผลไม้ และน้ำดื่ม  (มีทั้งรอบเช้าและบ่าย)
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ประกันภัยอุบัติเหตุบนเรือ

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

บรรยกาศกิจกรรม