ดำน้ำเกาะหวาย เกาะคลุ้ม เกาะง่าม เกาะหยวก (เรือเร็ว)

เรือเร็วออกจากหาดไก่แบ้ เกาะช้าง ไปดำน้ำเกาะหวาย เกาะคลุ้ม เกาะง่าม เกาะหยวก

10.00 - 15.00 น.

เวลารับ

9.30 น.          เริ่มรับที่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว   ไชยเชษฐ์   คลองพร้าว หาดไก่แบ้ และใบลาน

จุดดำน้ำ

จุดที่ 1          เกาะหวาย ประมาณ 1 ชม.

จุดที่ 2          เกาะคลุ้ม ประมาณ 1 ชม.

จุดที่ 3          เกาะง่าม ประมาณ 30 นาที

จุดที่ 4          เกาะหยวก ประมาณ 30 นาที

อัตราค่าบริการ

ดำน้ำเกาะมันนอก  เกาะหยวก  หินสามเส้า

ดำน้ำเกาะหยวก

ผู้ใหญ่

800 ท่านละ
ดำน้ำเกาะหยวก

เด็ก 4 - 9 ขวบ

400 ท่านละ
ดำน้ำเกาะหยวก

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำเกาะหวาย  เกาะคลุ้ม เกาะง่าม เกาะหยวก
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง หาดใบลาน)
  • อาหารเที่ยง
  • ผลไม้ น้ำดื่ม
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

บรรยกาศกิจกรรม

ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก