ดำน้ำเกาะมันนอก เกาะหยวก หินสามเส้า (เรือเร็วครึ่งวัน)

เรือเร็วออกจากหาดไก่แบ้ เกาะช้าง ไปดำน้ำเกาะมันนอก เกาะหยวก หินสามเส้า
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

รอบเช้า 9.00 - 12.00 น.

เวลารับ

8.30 น.          เริ่มรับที่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว   ไชยเชษฐ์   คลองพร้าว หาดไก่แบ้ และใบลาน

รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

เวลารับ

12.30 น.          เริ่มรับที่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว   ไชยเชษฐ์   คลองพร้าว หาดไก่แบ้ และใบลาน

จุดดำน้ำ

จุดที่ 1          เกาะมันนอก

จุดที่ 2          เกาะหยวก

จุดที่ 3          หินสามเส้า

อัตราค่าบริการ

ดำน้ำเกาะมันนอก  เกาะหยวก  หินสามเส้า

ดำน้ำเกาะหยวก

ผู้ใหญ่

700 ท่านละ
ดำน้ำเกาะหยวก

เด็ก 4 - 9 ขวบ

350 ท่านละ
ดำน้ำเกาะหยวก

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำเกาะมันนอก  เกาะหยวก  หินสามเส้า
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง หาดใบลาน)
  • น้ำดื่ม
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

บรรยกาศกิจกรรม

ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก