ดำน้ำเกาะหยวก (เรือเร็วครึ่งวัน)

เรือเร็วออกจากหาดไก่แบ้ เกาะช้าง ไปดำน้ำเกาะหยวก
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

รอบเช้า 9.00 - 12.00 น.

เวลารับ

8.30 น.          รถเริ่มรับที่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว   ไชยเชษฐ์   คลองพร้าว หาดไก่แบ้ และใบลาน

รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

เวลารับ

12.30 น.          เริ่มรับที่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว   ไชยเชษฐ์   คลองพร้าว หาดไก่แบ้ และใบลาน

จุดดำน้ำ

ดำน้ำและพักผ่อนที่หาดทรายเกาะหยวก เกาะหยวกเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวมากๆ แม้มองไกลๆจากหาดไก้แบ้ เกาะช้าง ยังมองเห็นถึงความขาว และมีน้ำทะเลที่ใสแจ๋วเหมือนกระจก  จนมีชื่อเรียกว่าเกาะหยวก นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนเล่นน้ำ ดูปลา ที่เกาะหยวกได้นานถึง 3 ชม.

อัตราค่าบริการ

ดำน้ำเกาะหยวก

ดำน้ำเกาะหยวก

ผู้ใหญ่

500 ท่านละ
ดำน้ำเกาะหยวก

เด็ก 4 - 9 ขวบ

250 ท่านละ
ดำน้ำเกาะหยวก

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำเกาะหยวก
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง หาดใบลาน)
  • น้ำดื่ม
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

บรรยกาศกิจกรรม

ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก
ดำน้ำเกาะหยวก