ดำน้ำหมู่เกาะรัง 4 เกาะ (เรือเร็ว)

เกาะยักษ์เล็ก   หาดทรายเกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะสองพี่น้อง
10.00 – 15.30 น.

เวลารับ

9.30  น.          รถเริ่มตั้งแต่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดใบลาน มาลงเรือที่หาดไก่แบ้

จุดดำน้ำ และให้อาหารลิง

จุดที่ 1          เกาะยักษ์เล็ก  จุดแรกที่ลงเรือดำน้ำ เรือจอดประมาณ 45 นาที

จุดที่ 2          หาดทรายเกาะรัง  จุดนี้เรือจอด ประมาณ 60 นาที  พักผ่อนเล่นน้ำหาดทรายและรับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม

จุดที่ 3          เกาะยักษ์ใหญ่  เรือจอดประมาณ 45 นาที

จุดที่ 4          เกาะสองพี่น้อง  เรือจอดประมาณ 45 นาที

จุดที่ 5          แวะให้อาหารลิงที่อ่าวบางเบ้า เกาะช้าง และเดินทางกลับหาดไก่แบ้

อัตราค่าบริการ

เกาะยักษ์เล็ก   หาดทรายเกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะสองพี่น้อง

เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

ผู้ใหญ่

900 ท่านละ

เด็ก 4 - 9 ขวบ

450 ท่านละ

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำ 4 เกาะ : เกาะยักษ์เล็ก  หาดทรายเกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่  และหาดสองพี่น้อง
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท
  • อาหาร 1 มื้อ  (บริการอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม)
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
  • ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอุทยานสำหรับคนไทย ท่านละ 40 บาท , ต่างชาติ 200 บาท

บรรยกาศกิจกรรมดำน้ำหมู่เกาะรัง

ดำน้ำเกาะรัง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
ดำน้ำเกาะรัง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง