โปรแกรมทัวร์

ดำน้ำเรือเร็ว 4 เกาะ (9.00-15.30 น.)

ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง แหล่งปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของตราด (เรือเร็ว ออกจากไก่แบ้ เกาะช้าง ไปดำน้ำหมู่เกาะรัง)

09.00-09.45 น.   รถรับที่รีสอร์ทต่างๆ

10.00 น.             ลงเรือล่องทะเลสู่หมู่เกาะรัง

11.00 น.             เพลิดเพลินกับการดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก และเล่นกับฝูงปลามากมาย

12.00 น.             เดินทางถึงหาดทรายเกาะรัง รับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ ผลไม้และน้ำดื่ม พักผ่อนเล่นหาดทราย

13.00 น. -14.30 น.  เล่นน้ำที่เกาะยักษ์ใหญ่ และหาดสองพี่น้อง เป็นจุดสุดท้าย

15.30 น.              กลับถึงหาดไก่แบ้ เกาะช้าง โดยสวัสดิภาพ…..

ราคาแพ็คเกจทัวร์

ดำน้ำเรือเร็ว 1 วัน 4 เกาะ  เรือออกจากหาดไก่แบ้
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

ผู้ใหญ่

900 ท่านละ

เด็ก 4 - 9 ขวบ

450 ท่านละ

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำ 4 เกาะ : เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่  หาดทรายเกาะรัง และหาดสองพี่น้อง
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บ้านบางเบ้าทุกรีสอร์ท)
  •  อาหาร 1 มื้อ  (อาหารเที่ยง)
  •  เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
  • ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอุทยานสำหรับคนไทย ท่านละ 40 บาท , ต่างชาติ 200 บาท

บรรยกาศกิจกรรมดำน้ำหมู่เกาะรัง

ดำน้ำเกาะช้างเรือเร็ว
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
ดำน้ำเกาะช้างเรือเร็ว
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

บรรยากาศกิจกรรมดำน้ำ

ทริปดำน้ำเรือไม้ลำใหญ่ เต็มวัน 5 เกาะ