โปรแกรมทัวร์

ดำน้ำเรือเร็ว  เต็มวัน 5 เกาะ (9.00-16.00 น.)

ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง แหล่งปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของตราด (เรือไม้ลำใหญ่ออกจากเกาะช้าง ไปดำน้ำหมู่เกาะรัง)

08.00 – 8.50  น. รถรับที่รีสอร์ท เดินทางมาลงเรือที่ท่าเรือไก่แบ้

09.00 น.            ลงเรือล่องทะเลสู่หมู่กาะรัง จุดชมปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของทะเลตราด

10.00 น.            เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดแรก….เกาะยักษ์เล็ก…ฝูงปลาหลากสี คอยต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น

11.00 น.            จุดดำน้ำจุดที่ 2 เกาะมะปริง

12.00 น.            ทานข้าวเที่ยงพร้อมผลไม้ น้ำดื่ม  บริเวณหาดทราย…..เกาะรัง

13.30 น.            ดำน้ำเกาะยักษ์ใหญ่

14.30 น.            เดินทางถึงเกาะหมาก

15.30 น.            เดินทางออกจากเกาะหมาก

16.00 น.            เดินทางกลับถึงหาดไก่แบ้ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจทัวร์

ดำน้ำ 1 วัน 5 เกาะ
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

ผู้ใหญ่

1,200 ท่านละ

เด็ก 4 - 9 ขวบ

600 ท่านละ

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำ 5 เกาะ : เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะมะปริง และเกาะหมาก
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง ท่าเรือไก่แบ้)
  •  อาหาร 1 มื้อ (อาหารเที่ยงแบบปิคนิค)
  •  เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
  • ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอุทยานสำหรับคนไทย ท่านละ 40 บาท , ต่างชาติ 200 บาท

บรรยกาศกิจกรรมดำน้ำหมู่เกาะรัง

ดำน้ำเกาะช้าง
ดำน้ำเกาะช้าง
ดำน้ำเกาะช้าง

บรรยากาศกิจกรรมดำน้ำ

ทริปดำน้ำเรือไม้ลำใหญ่ เต็มวัน 5 เกาะ