ตกหมึกเกาะช้าง

กิจกรรมตกหมึก (17.45-24.00 น.)

ตกหมึกเกาะช้าง อ่าวบางเบ้า

17.45 – 18.45  น. รถเริ่มรับสมาชิก(ตกหมึกเกาะช้าง)จากรีสอร์ทต่างๆ  ทุกรีสอร์ท ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึงหมู่บ้านประมงบางเบ้า  เพื่อลงเรือที่หหมู่บ้านประมงบางเบ้า

19.00 น.             ลงเรือล่องทะเลสู่ปากอ่าวบางเบ้า หมายตกหมึก ตามสภาพอากาศ บริเวณ เกาะคุ้ม และอ่าวบางเบ้า  เจ้าหน้าที่บริการข้าวกล่อง ผลไม้และน้ำดื่มบนเรือ

19.30 น.             สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมตกหมึก  หลังจากตกหมึกได้ เจ้าหน้าบริการเตาปิ่งย่าง ที่ท่านสามารถลิ้มรส หมึกสดๆ และหมึกย่างสดๆบนเรือ พร้อมน้ำจิ้มได้เลย

23.00                 เดินทางกลับหมู่บ้านประมงบางเบ้า  และขึ้นรถเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจทัวร์ตกหมึกเกาะช้าง

ตกหมึกเกาะช้าง ตกหมึก ตกปลา

ผู้ใหญ่

600 ท่านละ
ตกหมึกเกาะช้าง ตกหมึก ตกปลา

เด็ก 4 - 9 ขวบ

300 ท่านละ
ตกหมึกเกาะช้าง ตกหมึก ตกปลา

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บ้านบางเบ้าทุกรีสอร์ท)
  • อาหาร 1 มื้อ (ข้าวกล่อง ผลไม้น้ำดื่มบริการบนเรือ)
  • อุปกรณ์ตกหมึก
  • เตาปิ่งย่าง น้ำจิ้ม

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

บรรยกาศกิจกรรมตกหมึกเกาะช้าง

ตกหมึกเกาะช้าง
ตกหมึกเกาะช้าง
ตกหมึกเกาะช้าง
ตกหมึกเกาะช้าง
ตกหมึกเกาะช้าง
ตกหมึกเกาะช้าง ตกหมึก ตกปลา
ตกหมึกเกาะช้าง
ตกหมึกเกาะช้าง ตกหมึก ตกปลา
ตกหมึกเกาะช้าง ตกหมึก ตกปลา
ตกหมึกเกาะช้าง