วิธีการจองห้องพัก แพ็คเกจทัวร์ และกิจกรรมต่างๆ

หลังจากที่ท่านแจ้งวันที่เข้าพัก  ชื่อโรงแรม/แพ็คเกจ หรือกิจกรรมที่จอง มายังเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันห้องพักให้แก่ท่านและหลังจากที่ท่านชำระเงินจองค่าห้องพัก/แพ็คเกจเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ changtour.net@gmail.com หรือ ID Line @changtour.net หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการส่งหลักฐานการจองส่งให้ทางไลน์หรือช่องทางที่ทำการจอง ท่านจะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการเช็คอินเข้าห้องพักโรงแรม/กิจกรรม/แพ็คเกจที่ท่านจอง ..

 
การชำระเงิน

การชำระเงินจะกระทำ เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันการจองให้แก่ท่านแล้ว การชำระเงินค่าห้อง แพ็คเกจทัวร์และกิจกรรมต่างๆ ชำระครบเต็มจำนวนล่วงหน้าเสมอ (100%) โดยแบ่งการชำระเป็น 2 ครั้ง ค่ือ

 • ชำระ 50% ภายในวันที่ได้รับการคอนเฟิร์ม
 • ชำระอีก 50% (ให้ครบ 100%) ก่อนเดินทาง 15 วัน  
 
การเปลี่ยนแปลงการจอง
 • การเพิ่มจำนวนคน หรือห้องพัก สามารถทำได้ เมื่อได้รับการยืนยัน จากช้างทัวร์ดอทเน็ต
   
 • การลดจำนวนคนหรือห้องพัก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก
   
 • การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ก่อนถึงวันเข้าพักที่จองไว้ 21 วัน ทั้งนี้ต้องย้ายภายในรีสอร์ท หรือโรงแรมเดิม และเป็นวันที่มีห้องพักว่าง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยนวันเข้าพัก ซึ่งช้างทัวร์ดอทเน็ตจะยืนยันราคาใหม่ให้ก่อนเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก
 

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเข้าพัก 30 วัน มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 15% จากยอดชำระเต็มจำนวน
   
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเข้าพัก 21 วัน มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 20% จากยอดชำระเต็มจำนวน
   
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเข้าพัก 16 วัน มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
   
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเข้าพัก 15 วัน ไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
   
 • ยกเว้น รายการทัวร์หรือการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันหยุดต่อเนื่อง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น