จองกิจกรรม นั่งช้าง/ชมโชว์/เล่นน้ำ

จำนวนผู้ใหญ่ และเด็ก (อายุ)
* รถรับส่งทุกโรงแรมตั้งแต่ โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท หาดทรายขาว ถึง ไก่แบ้