จองกิจกรรมตกหมึก เกาะช้าง

จำนวนผู้ใหญ่ และเด็ก (อายุ)
* เรือไม้จอย และเรือไม้เหมา รถรับส่งทุกโรงแรมตั้งแต่ โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท หาดทรายขาว ถึงท่าเรือบางเบ้า
* ราคาเหมาเรือไม้ ขึ้นอยู่กับจำนวนคน