แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

ดำน้ำเกาะช้าง

ดำน้ำเกาะช้าง ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง 5 เกาะ เรือออกจากเกาะช้าง ไปดำน้ำหมู่เกาะรัง แหล่งปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของทะเลตราด
เรือไม้ ท่านละ  675 บาท
เรือเร็วท่านละ 1,040 บาท

ทริปดำน้ำ เรือเร็วครึ่งวัน เกาะหยวก ท่านละ 500 บาท

ทริปดำน้ำ เรือเร็วครึ่งวัน  เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม ท่านละ 800 บาท