แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

ดำน้ำเกาะช้าง

ดำน้ำเกาะช้าง  เรือออกจากเกาะช้างเพื่อไปดำน้ำจุดต่างๆดังนี้

เรือไม้เต็มวัน หมู่เกาะรัง 5 เกาะ ท่านละ  675 บาท

ทริปดำน้ำ เรือเร็วครึ่งวัน เกาะหยวก ท่านละ 500 บาท

ทริปดำน้ำ เรือเร็วครึ่งวัน  เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม ท่านละ 800 บาท

ทริปดำน้ำเรือเร็วครึ่งวัน เกาะยักษ์เล็ก เกาะมะปริง เกาะรัง ท่านละ 940 บาท