ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

1,950฿

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ห้องพัก 1 คืน
  • อาหาร 3 มื้อ (1 มื้อเที่ยงบุฟเฟ่ต์บนเรือวันดำน้ำ+ 1 มื้อเย็นไอยรา ซีฟู้ด + 1 มื้อเช้าบุฟเฟ่ต์ที่รีสอร์ท)
  • ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง เรือไม้เต็มวัน
  • รถรับส่งดำน้ำ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพ หน้ากากและท่อหายใจ)
  • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ที่ กช.5 (เกาะรัง) สำหรับคนไทย
  • ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยววงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

* ราคาต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่าน
* 28 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68 และ 12-16 เม.ย. 68 เพิ่มท่านละ 250 บาท
* ฟรี !! ถ่ายภาพใต้น้ำ