เดอะเดวา เกาะช้าง

3,650฿

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ห้องพัก 2 คืน
  • อาหาร 4 มื้อ ( 1 มื้อเย็นซีฟู้ดที่ไอยราซีฟู้ด + 2 มื้อเช้าบุฟเฟ่ต์ที่รีสอร์ท +1 มื้อเที่ยงบุฟเฟ่ต์บนเรือวันดำน้ำ)
  • ฟรีล่องเรือชมหิงห้อยหลังทานอาหารเย็นที่ไอยรา ซีฟู้ด
  • ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง เรือไม้เต็มวัน
  • รถรับส่งทานอาหารเย็นที่ไอยรา ซีฟู้ด
  • รถรับส่งดำน้ำ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพ หน้ากากและท่อหายใจ)
  • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ที่ กช.5 (เกาะรัง) สำหรับคนไทย
  • ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยววงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
* ราคาต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่านขึ้นไป
* ราคาโปรโมชั่น แยกตามช่วงวันที่เข้าพัก และห้องพักแบบต่างๆ
* เข้าพักวันเสาร์บวกเพิ่มท่านละ 500 บาท
* เข้าพักวันหยุดยาวบวกเพิ่มท่านละ 500 บาท 

* ฟรี !! ถ่ายภาพใต้น้ำ