เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท

6,000฿

เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท

เกาะเหลายา ” เพชรเม็ดงาม แห่งทะเลตะวันออก” อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง ใกล้อ่าวสลักเพชร ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน  เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก เกาะเหลายาเป็นเกาะที่มีหาดทรายยาว ขาวละเอียด น้ำทะเลใส และแนวปะการังที่สวยงาม ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว และต้นไม้น้อยใหญ่ จึงนับได้ว่าเกาะเหลายาเป็นเกาะที่เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำทะเล เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศเงียบสงบและเป็นส่วนตัว เนื่องจากบนเกาะเหลายามีรีสอร์ทเพียงแห่งเดียว คือ ” เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์” นอกจากนี้ บนเกาะเหลายา ยังสามารถจัดกิจกรรมสันทนาการ  เล่นกีฬาชายหาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะได้เป็นอย่างดี  เพราะมีชายหาดกว้าง ร่มรื่น และเป็นธรรมชาติมากๆ