เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม

7,000฿

ทริปดำน้ำ เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม

ประกอบด้วย

  • รถรับส่ง
  • อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม
  • อุปกรณ์ดำน้ำ.

เริ่มต้น 7,000 บาท