เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม

9,000฿

ทริปดำน้ำ เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม

ประกอบด้วย

  • รถรับส่ง
  • อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม
  • อุปกรณ์ดำน้ำ.

เริ่มต้น 9,000 บาท