เรือเร็วครึ่งวัน 【เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง】

1,040฿

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำ 3 เกาะ : เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บ้านบางเบ้าทุกรีสอร์ท)
  • อาหารว่าง (ก่อนลงเรือ , ขึ้นจากเกาะที่ 1 , ขึ้นจากเกาะที่ 3)
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ที่ กช.5 (เกาะรัง) สำหรับคนไทย
  • ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยววงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท