เรือเร็วครึ่งวัน 【เกาะหวาย เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา】

1,000฿

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำเกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บางเบ้า)
  • อาหารเที่ยง (เฉพาะรอบเช้า)
  • อาหารว่าง (เฉพาะรอบบ่าย)
  • ผลไม้ และน้ำดื่ม (มีทั้งรอบเช้าและบ่าย)
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ประกันภัยอุบัติเหตุบนเรือ