เรือเร็วครึ่งวัน 【เกาะหวาย เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา】

1,000฿

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำเกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บางเบ้า)
  • อาหารว่าง (ก่อนลงเรือ , ขึ้นจากเกาะที่ 1 , ขึ้นจากเกาะที่ 3)
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยววงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท