ดำน้ำเกาะช้าง เรือเร็ว 5 เกาะ (เต็มวัน)

1,040฿

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำ 5 เกาะ : เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะมะปริง เกาะยักษ์ใหญ่ และหาดอุทยานฯ
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บ้านบางเบ้าทุกรีสอร์ท)
  • อาหาร 1 มื้อ (อาหารกลางวันบุฟเฟต์ ผลไม้ น้ำดื่ม)
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ที่ กช.5 (เกาะรัง) สำหรับคนไทย
  • ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยววงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท