เหมาเรือเร็วจากเกาะกูด เที่ยวดำน้ำแบบส่วนตัว

สำหรับกรุ๊ปที่มีเวลาจำกัด ไม่สะดวกไปรวมกลุ่มกับท่านอื่นๆ หรือต้องการความเป็นส่วนตัว ในการเดินทางออกไปดำน้ำยังหมู่เกาะต่างๆ  ทางเรามีบริการเช่าเรือเร็วแบบเหมาลำ พร้อมอาหาร รถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ โดยท่านสามารถเลือกเวลาออกเดินทางเองได้  อัตราค่าบริการจะคิดตามเส้นทางที่ไป และจำนวนคนที่เดินทาง

เหมาเรือเร็วดำน้ำ แบบส่วนตัว เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่

บริการพร้อมอาหารเที่ยง รถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ

เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่

ไม่เกิน 4 ท่าน
5,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่

ไม่เกิน 6 ท่าน
7,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่

ไม่เกิน 10 ท่าน
12,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่

ไม่เกิน 15 ท่าน
13,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่

ไม่เกิน 25 ท่าน
21,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่

ไม่เกิน 30 ท่าน
23,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เหมาเรือเร็วดำน้ำ แบบส่วนตัว เกาะแรด และใกล้เคียงรวม 3 จุด

บริการพร้อมอาหารเที่ยง รถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ

เกาะแรด และใกล้เคียง รวม 3 จุด

ไม่เกิน 4 ท่าน
3,500 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะแรด และใกล้เคียง รวม 3 จุด

ไม่เกิน 6 ท่าน
6,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะแรด และใกล้เคียง รวม 3 จุด

ไม่เกิน 10 ท่าน
8,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะแรด และใกล้เคียง รวม 3 จุด

ไม่เกิน 15 ท่าน
8,500 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะแรด และใกล้เคียง รวม 3 จุด

ไม่เกิน 25 ท่าน
14,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะแรด และใกล้เคียง รวม 3 จุด

ไม่เกิน 30 ท่าน
15,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม