การเดินทางจากกรุงเทพฯ - เกาะช้าง และ การเดินทางบนเกาะช้าง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ – เกาะช้าง (รถโดยสารสาธารณะ)

สำหรับท่านที่สนใจใช้บริการขนส่งสาธารณะ เรามีบริการรถตู้ และมินิบัส เดินทางจากกรุงเทพฯ ส่งถึงทุกโรงแรมบนเกาะช้าง(เกาะช้างเลี้ยวขวา) รถตู้ขึ้นได้ที่ ถนนข้าวสาร อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพระราม 9 และสนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการวันละ 1 รอบ โดยเริ่มรับ 8 โมงเช้าที่ถนนข้าวสาร  และ รถมินิบัส ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ให้บริการทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ 7.00 และ 11.00 น.

ประเภทรถต้นทางปลายทางราคาต่อท่านเวลารับหมายเหตุ
รถตุ้ถนนข้าวสารเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)8508.00 น.ส่ง อ่าวสับปะรด - บางเบ้า
รถตู้อนุสาวรีย์ชัยเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)8508.30 น.ส่ง อ่าวสับปะรด - บางเบ้า
รถตู้ถนนพระราม9เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)8509.00 น.ส่ง อ่าวสับปะรด - บางเบ้า
รถตู้สนามบินสุวรรณภูมิเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)85010.00ส่ง อ่าวสับปะรด - บางเบ้า
มินิบัสสนามบินสุวรรณภูมิเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)750รอบ 7.00 น. ส่ง อ่าวสับปะรด - ไก่แบ้
มินบัสสนามบินสุวรรณภูมิเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)750รอบ 11.00 น.ส่ง อ่าวสับปะรด - ไก่แบ้
ประเภทรถต้นทางปลายทางราคาต่อท่านเวลารับหมายเหตุ
รถตู้บางเบ้ากรุงเทพฯ8508.20 น.เวลารับ +- 10 นาที
รถตู้ใบลานกรุงเทพฯ8508.30 น.เวลารับ +- 10 นาที
รถตู้โลนลี่บีชกรุงเทพฯ8508.40 น.เวลารับ +- 10 นาที
รถตู้ไก่แบ้กรุงเทพฯ8508.50 น.เวลารับ +- 10 นาที
รถตู้คลองพร้าวกรุงเทพฯ8509.00 น.เวลารับ +- 10 นาที
รถตู้ไชยเชษฐ์กรุงเทพฯ8509.10 น.เวลารับ +- 10 นาที
รถตู้หาดทรายขาวกรุงเทพฯ8509.20 น.เวลารับ +- 10 นาที
รถตู้คลองสนกรุงเทพฯ8509.30 น.เวลารับ +- 10 นาที
มินิบัสไก่แบ้ - คลองสนสนามบินสุวรรณภูมิ750รอบ 10.00 น. เริ่มรับ 9.30 น.
มนิบัสไก่แบ้ - คลองสนสนามบินสุวรรณภูมิ750รอบ 13.00 น.เริ่มรับ 12.30 น.
การเดินทางกรุงเทพฯ – เกาะช้าง , สนามบินตราด – เกาะช้าง และ การเดินทางบนเกาะช้าง (แบบไพรเวท)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางหลายท่าน เรามีบริการรถตู้ไพรเวทเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือท่านที่เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์ลงที่สนามบินตราด และท่านที่ต้องการเหมารถจากท่าเรือเฟอร์รี่ เดินทางเข้าพักโรงแรมต่างๆบนเกาะช้าง หรือเดินทางกลับ ให้บริการทุกวัน สามารถระยุเวลารับส่งได้ มีอัตราค่าบริการ ดังนี้

ประเภทรถต้นทางปลายทางราคาคันละ ต่อเที่ยวหมายเหตุ
รถตู้กรุงเทพฯ (1 จุดนัดหมาย)เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)5,500ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
รถตู้สนามบินตราดเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)3,100ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
รถตู้เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)กรุงเทพฯ (1 จุดนัดหมาย)5,500ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
รถตู้เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)สนามบินตราด3,100ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
ประเภทรถต้นทางปลายทางราคาคันละ ต่อเที่ยวหมายเหตุ
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างคลองสน 600ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างหาดทรายขาว700ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างคลองพร้าว800ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างไก่แบ้900ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างใบลาน โลนลี่บีช1,000ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างบางเบ้า1,200ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวคลองสนท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง600ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวหาดทรายขาวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง700ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวคลองพร้าวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง800ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวไก่แบ้ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง900ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวใบลาน โลนลี่บีชท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง1,000ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวบางเบ้าท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง1,200ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
สอบถามจองรถ