การเดินทางจากกรุงเทพฯ - เกาะช้าง และ การเดินทางบนเกาะช้าง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ – เกาะช้าง (รถโดยสารสาธารณะ)

สำหรับท่านที่สนใจใช้บริการขนส่งสาธารณะ เรามีบริการรถตู้ และมินิบัส เดินทางจากกรุงเทพฯ ส่งถึงทุกโรงแรมบนเกาะช้าง(เกาะช้างเลี้ยวขวา) รถตู้ขึ้นได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ ถนนข้าวสาร  รถมินิบัส ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ให้บริการทุกวัน วันละ 1 รอบ มีอัตราค่าบริการดังนี้

ประเภทรถต้นทางปลายทางราคาต่อท่านเวลารับหมายเหตุ
รถตุ้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)8506.00 น.ส่ง อ่าวสับปะรด - บางเบ้า
รถตู้ถนนข้าวสารเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)8506.00 น.ส่ง อ่าวสับปะรด - บางเบ้า
มินิบัสสนามบินสุวรรณภูมิเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)7507.00 น. , 11.00 น.ส่ง อ่าวสับปะรด - ไก่แบ้
รถตู้เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ8508.20-9.45 น.รับ บางเบ้า - อ่าวสับปะรด
รถตู้เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)ถนนข้าวสาร8508.20-9.45 น.รับ บางเบ้า - อ่าวสับปะรด
มินิบัสเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)สนามบินสุวรรณภูมิ75010.00 น.รับ ไก่แบ้ - อ่าวสับปะรด
การเดินทางกรุงเทพฯ – เกาะช้าง , สนามบินตราด – เกาะช้าง และ การเดินทางบนเกาะช้าง (แบบไพรเวท)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางหลายท่าน เรามีบริการรถตู้ไพรเวทเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือท่านที่เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์ลงที่สนามบินตราด และท่านที่ต้องการเหมารถจากท่าเรือเฟอร์รี่ เดินทางเข้าพักโรงแรมต่างๆบนเกาะช้าง หรือเดินทางกลับ ให้บริการทุกวัน สามารถระยุเวลารับส่งได้ มีอัตราค่าบริการ ดังนี้

ประเภทรถต้นทางปลายทางราคาคันละ ต่อเที่ยวหมายเหตุ
รถตู้กรุงเทพฯ (1 จุดนัดหมาย)เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)5,500ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
รถตู้สนามบินตราดเกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)3,100ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
รถตู้เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)กรุงเทพฯ (1 จุดนัดหมาย)5,500ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
รถตู้เกาะช้าง (โรงแรมที่พัก)สนามบินตราด3,100ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
ประเภทรถต้นทางปลายทางราคาคันละ ต่อเที่ยวหมายเหตุ
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างคลองสน 600ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างหาดทรายขาว700ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างคลองพร้าว800ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างไก่แบ้900ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างใบลาน โลนลี่บีช1,000ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้างบางเบ้า1,200ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวคลองสนท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง600ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวหาดทรายขาวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง700ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวคลองพร้าวท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง800ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวไก่แบ้ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง900ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวใบลาน โลนลี่บีชท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง1,000ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
รถตู้ / สองแถวบางเบ้าท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ฝั่งเกาะช้าง1,200ไม่เกิน 10 ท่าน / คัน
สอบถามจองรถ