เหมาเรือเร็วดำน้ำ หมู่เกาะรัง และจุดำน้ำต่างๆ

จำนวนผู้ใหญ่ และเด็ก (อายุ)