เหมาเรือเร็วดำน้ำและเที่ยวกาะต่างๆ เรือออกจากเกาะหมาก

จำนวนผู้ใหญ่ และเด็ก (อายุ)