จองทริปดำน้ำเรือไม้ลำใหญ่

จำนวนผู้ใหญ่ และเด็ก (อายุ)
* รถรับส่งทุกโรงแรมตั้งแต่ โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท หาดทรายขาว ถึงบางเบ้า