จองทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง เรือออกจากเกาะกูด

จำนวนผู้ใหญ่ และเด็ก (อายุ)
* เรือรับ ท่านละ 940 บาท / รถรับ ท่านละ 1,040 บาท