จองกิจกรรม พาย SUP - Stand Up Paddle Board

จำนวนผู้ใหญ่ และเด็ก (อายุ)
* รถรับทุกโรงแรม ตั้งแต่โรงแรม เคซีแกรนด์ หาดทรายขาว ถึง โรงแรมซีวิว หาดไก่แบ้