เหมาเรือเร็วจากเกาะช้าง เที่ยวดำน้ำแบบส่วนตัว

สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางหลายท่าน หรือกรุ๊ปที่มีเวลาจำกัด ไม่สามารถไปรวมกลุ่มกับท่านอื่นๆได้ หรือต้องการความเป็นส่วนตัว ในการเดินทางออกไปดำน้ำยังหมู่เกาะต่างๆ  ทางเรามีบริการเช่าเรือเร็วแบบเหมาลำ พร้อมอาหาร รถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ โดยท่านสามารถเลือกเวลาออกเดินทางเองได้  มีให้บริการทั้งแบบเต็มวัน และแบบครึ่งวัน โดยอัตราค่าบริการจะคิดตามระยะทางหมู่เกาะต่างๆที่เดินทางไป และจำนวนคนที่เดินทาง

เหมาเรือเร็วดำน้ำ แบบส่วนตัวเกาะรัง ยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่ มะปริง หาดอุทยานฯ

บริการพร้อมอาหารเที่ยง รถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ

เกาะรัง ยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่ มะปริง หาดอุทยานฯ

ไม่เกิน 4 ท่าน
8,500 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะรัง ยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่ มะปริง หาดอุทยานฯ

ไม่เกิน 10 ท่าน
10,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะรัง ยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่ มะปริง หาดอุทยานฯ

ไม่เกิน 13 ท่าน
12,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะรัง ยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่ มะปริง หาดอุทยานฯ

ไม่เกิน 25 ท่าน
22,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะรัง ยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่ มะปริง หาดอุทยานฯ

ไม่เกิน 30 ท่าน
25,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เหมาเรือเร็วดำน้ำ แบบส่วนตัว เกาะขาม เกาะหมาก

บริการพร้อมอาหารเที่ยง รถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ

เกาะขาม เกาะหมาก

ไม่เกิน 4 ท่าน
8,500 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะขาม เกาะหมาก

ไม่เกิน 10 ท่าน
10,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะขาม เกาะหมาก

ไม่เกิน 13 ท่าน
12,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะขาม เกาะหมาก

ไม่เกิน 25 ท่าน
22,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะขาม เกาะหมาก

ไม่เกิน 30 ท่าน
25,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เหมาเรือเร็วดำน้ำ แบบส่วนตัว เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม

บริการพร้อมอาหารเที่ยง รถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ

เกาะหวาย เหลายา คลุ้ม

ไม่เกิน 4 ท่าน
7,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะหวาย เหลายา คลุ้ม

ไม่เกิน 10 ท่าน
9,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะหวาย เหลายา คลุ้ม

ไม่เกิน 13 ท่าน
10,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะหวาย เหลายา คลุ้ม

ไม่เกิน 25 ท่าน
18,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เกาะหวาย เหลายา คลุ้ม

ไม่เกิน 30 ท่าน
22,000 ต่อลำ

บริการพร้อมถรับส่ง อุปกรณ์ดำน้ำ อาหารเที่ยง และน้ำดื่ม

เหมาเรือเร็วดำน้ำ แบบส่วนตัว เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะปลี เกาะร่ม

บริการพร้อมถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะปลี เกาะร่ม

ไม่เกิน 4 ท่าน
4,000 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะปลี เกาะร่ม

ไม่เกิน 10 ท่าน
5,000 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะปลี เกาะร่ม

ไม่เกิน 13 ท่าน
5,500 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะปลี เกาะร่ม

ไม่เกิน 25 ท่าน
8,500 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะปลี เกาะร่ม

ไม่เกิน 30 ท่าน
9,500 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เหมาเรือเร็วดำน้ำ แบบส่วนตัว เกาะหยวก

บริการพร้อมถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก

ไม่เกิน 4 ท่าน
3,500 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก

ไม่เกิน 10 ท่าน
4,500 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก

ไม่เกิน 13 ท่าน
5,000 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก

ไม่เกิน 25 ท่าน
8,000 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เกาะหยวก

ไม่เกิน 30 ท่าน
9,000 ต่อลำ

บริการพร้อมรถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่มีอาหารเที่ยง)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.