โปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะกูด

ดำน้ำเรือเร็ว 3  เกาะ (10.00-14.00 น.) …. เรือออกจากเกาะกูดไปดำน้ำหมู่เกาะรัง

ดำน้ำเกาะกูด เรือออกจากเกาะกูดไปดำหมู่เกาะรัง แหล่งปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของตราด ได้แก่ เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก และ เกาะยักษ์ใหญ่

10.00  น.   เรือรับที่ รีสอร์ทต่างๆ (กรณีใช้รถรับจะเริ่มรับเวลา 9.30 น.)  ลงเรือล่องทะเลสู่หมู่เกาะรังแหล่งปะการังที่สวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดแห่งท้องทะเลตราด

11.00 น.    สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง ณ เกาะยักษ์เล็ก

12.00 น.    นำท่านเดินทางถึงหาดทรายเกาะรัง หาดทรายขาว น้ำใสแจ๋ว รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม

13.00 น.   หลังจากเต็มอิ่มกับการเล่นน้ำที่เกาะรัง นำท่านเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่จุดดำน้ำชมปะการังที่สวยงามอีกจุดของทะเลตราด

14.00 น.    เดินทางกลับถึงรีสอร์ทที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจทัวร์ดำน้ำ

ดำน้ำ 1 วัน 3  เกาะ  (เรือเร็วออกจากเกาะกูด)

เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

ผู้ใหญ่

940 ท่านละ

เด็ก 4 - 9 ขวบ

470 ท่านละ

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำ 3 เกาะ : เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง
  • เรือรับ-ส่ง จากรีสอร์ทไปดำน้ำ (แพ็คเกจท่านละ 940 บาท)
  • รถรับ – ส่ง จากรีสอร์ทไปดำน้ำ(แพ็คเกจท่านละ 1,040 บาท)
  • อาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง) ผลไม้ น้ำดื่ม
  • เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • ค่าอุทยานสำหรับคนไทย  (ต่ายชาติจ่ายเพิ่ม 160 บาท)

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

บรรยกาศกิจกรรมดำน้ำหมู่เกาะรัง (เรือเร็วออกจากเกาะกูด)

ดำน้ำเกาะกูด
ดำน้ำเกาะกูด
ดำน้ำเกาะกูด
ดำน้ำเกาะกูด
ดำน้ำเกาะกูด
ดำน้ำเกาะกูด
ดำน้ำเกาะกูด
ดำน้ำเกาะกูด
ดำน้ำเกาะกูด
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

บรรยากาศกิจกรรมดำน้ำ

ทริปดำน้ำเรือไม้ลำใหญ่ เต็มวัน 5 เกาะ