ทริปดำน้ำเกาะช้าง

ดำน้ำเกาะช้าง โปรแกรมทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะรัง

ดำน้ำเกาะช้าง ทริปดำน้ำเกาะช้าง ทริปดำน้ำเรือไม้ลำใหญ่ เต็มวัน 5 เกาะ (9.00-16.30 น.)

ดำน้ำเกาะช้าง

ดำน้ำเกาะช้าง ทริปดำน้ำเกาะช้าง คือ กิจกรรมดำน้ำ สำหรับท่านที่พักอยู่บนเกาะช้าง และลงเรือล่องทะเลเพื่อไปดำน้ำ ที่หมู่เกาะรัง ได้แก่ เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง หาดศาลเจ้าเกาะรัง และหาดอุทยานฯ  ทริปดำน้ำรวม รถรับส่งทุกรีสอร์ท ตั้งแต่โรงแรมเคซี แกรนด์ หาดทรายขาว ถึงบ้านบางเบ้า อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์บนเรือ อาหารว่าง อุปกรณ์ดำน้ำ ฟรีเรือคายัค ประกันภัยบนเรือ  และเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกความเรียบร้อยบนเรือในทะเล

ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง แหล่งปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของตราด (เรือไม้ลำใหญ่ออกจากเกาะช้าง ไปดำน้ำหมู่เกาะรัง)

08.00 – 8.45  น. รถเริ่มรับสมาชิกทริปดำน้ำหมุ่เกาะรัง จากรีสอร์ทต่างๆ  บนเกาะช้าง ทุกรีสอร์ท ตั้งแต่โรงแรมเคซี แกรนด์  หาดทรายขาว ถึงหมู่บ้านประมงบางเบ้า

09.00 น.             สมาชิกดำน้ำเกาะช้าง ทริปดำน้ำหมู่เกาะรัง  ทุกท่านเดินทางถึงหมู่บ้านประมงบางเบ้า  ลงเรือล่องทะเลสู่หมู่เกาะรังแหล่งปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งท้องทะเลตราด

10.30 น.             เดินทางถึงเกาะยักษ์เล็กสนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง ณ เกาะยักษ์เล็ก

11.30 น.             ขึ้นจากเกาะยักษ์เล็กรับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์พร้อมผลไม้และน้ำดื่มบนเรือ จากนั้นนำท่านล่องทะเลเดินทางสู่เกาะมะปริงจุดดำน้ำจุดที่ 2 สำหรับท่านที่ชื่นชอบ หาดทรายขาวน้ำทะเลใสแจ๋ว ท่านสามารถขึ้นหาดทรายโดยใช้บริการเรือยางนำท่านไปเล่นน้ำที่หาดทรายเกาะรังหรือพายเรือคายัคเล่นได้ตามอัธยาศัย

13.30 น.             หลังจากเต็มอิ่มกับการเล่นน้ำที่เกาะรัง และเกาะมะปริงนำท่านเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่  จุดดำน้ำชมปะการังที่สวยงามของทะเลตราด ซึ่งไม่ควรพลาด อีก1 เกาะ

15.00 น.            เดินทางถึงจุดสุดท้ายหาดอุทยานฯ โดดน้ำใสๆ เดินเล่นบนทุ่นลอยที่ต่อเป็นสะพานทอดยาว ให้เดินชมฝูงปลาที่แหวกว่ายในท้องทะเลอย่างสวยงาม   เมื่อขึ้นจากเกาะรับอาหารว่างยามบ่าย บาบีคิวไก่ มันต้ม และสับปะรด

16.30 น.            เดินทางกลับถึงบ้านบางเบ้า  และขึ้นรถเดินทางกลับที่พัก

ราคาแพ็คเกจทัวร์

ดำน้ำ 1 วัน 5 เกาะ
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

ผู้ใหญ่

650 ท่านละ

เด็ก 4 - 9 ขวบ

325 ท่านละ

เด็ก 0-3 ปี

ฟรี ท่านละ

แพ็คเกจประกอบด้วย

  • ดำน้ำ 5 เกาะ : เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะมะปริง และหาดอุทยานฯ
  • รถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตั้งแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บ้านบางเบ้าทุกรีสอร์ท)
  •  อาหาร 1 มื้อ (อาหารกลางวันบุฟเฟต์ ผลไม้ น้ำดื่ม) (อาหารว่างบ่าย : บาบีคิวไก่ มันต้ม และสับปะรด บริการบนเรือ)
  •  เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ
  • เรือคายัค
  • ประกันภัยบนเรือ

หมายเหตุ

  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
  • ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอุทยานสำหรับคนไทย ท่านละ 40 บาท , ต่างชาติ 200 บาท

บรรยกาศกิจกรรมดำน้ำหมู่เกาะรัง

ดำน้ำเกาะช้าง
ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำเรือไม้ 5 เกาะ ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง
เที่ยวกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง ดำน้ำ ทริปดำน้ำ ดำน้ำเกาะช้าง

บรรยากาศกิจกรรมดำน้ำ

ทริปดำน้ำเรือไม้ลำใหญ่ เต็มวัน 5 เกาะ