ATV เกาะช้าง

1,500฿

เริ่มต้นขึ้นเขา 30 นาที
คนขับ 1,500 บาท

เส้นทางป่า 60 นาที
คนขับ 1,900 บาท คนซ้อน 900 บาท

ผจญภัยลุยปา และเล่นน้ำตก 90 นาที
คนขับ 2,500 บาท คนซ้อน 1,250 บาท

  • สำรองที่ว่าง และรอบการขับ ได้เลยนะคะ รอบแรก 9.00 รอบสุดท้าย 16.00 น. ของทุกวันค่ะ
  • ฟรี!!…. รถรับส่ง หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้
  • ฟรี!!…. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ฟรี!!…..อาหารว่างหลังจบกิจกรรม

ก่อนที่นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้ขับ ATV ไปยังสนามจริงบนภูเขา จะต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง และได้รับการผึกฝนทักษะการขับขี่ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านสามารถควบคุมการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และสนุกได้เต็มที่
เมื่อจบการฝึกอบรมและฝึกซ้อมในสนามทดสอบแล้ว ทุกท่านจะได้ขับขี่ตามโปรแกรมที่เลือกไว้ ได้อย่างสนุกสนาน
นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นขับขี่จนจบกิจกรรม